A 2021-2022. tanév elsős tanítói

1. a Baki Nikoletta- Magyar kultúra orientáció (angol, vagy német idegen nyelv)

Baki Nikoletta tanítónő vagyok. Gyermekekkel foglalkozni alighanem a leghálásabb tevékenység, melyet életfeladatként ajándékba kaptam. Számomra a tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek átadása mind az életem meghatározói. Munkám során elsődleges célom olyan biztos alap megteremtése, amelyre az egy életen át tartó tanulás építhető szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezetben.

  Az iskolába lépő gyermek legfontosabb vágya, hogy megtanuljon olvasni. A Meixner módszer alkalmazásával kívánom a leendő kisdiákokat az olvasás és írás rejtelmeibe bevezetni, amely már az első tanítási héten betűkkel ismerteti meg a lelkes gyermekeket. Számukra ez hatalmas élmény, hiszen rövid időn belül rendelkeznek akkora mennyiségű betűkészlettel, hogy képesek értelmes szavakat olvasni.

 A Magyar kultúra irányultságúosztály tanító nénijeként az egyes tantárgyakban a mindenkori tanagyag mellett kiemelt szerepet biztosítok a magyar népköltészeti alkotások megjelenésének, hangsúlyt fektetek a néphagyományok ápolására, a kézműves tevékenységekre, melyek magukban hordozzák őseink kultúráját.

 Pedagógiai szemléletemben jelenetős szerepet tölt be az általam vezetett közösség érzelmi intelligenciájának fejlesztése. Fő feladatom, hogy tanítványaim érzékennyé váljanak a szépre, a jóra, vegyék észre társaikban az értékeket, segítsék és óvják a környezetükben az arra rászorulókat.

 A gyermek világa szeretettel, bizalommal, elfogadással, sok játékkal, élménnyel és még több türelemmel nyitható meg. Igyekszem egyénenként megtalálni a rám bízott gyermekekhez vezető utat.

Célom, hogy a segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben.

Szeretettel várom a leendő első osztályos tanulókat!

1. b Sági Csilla- Természetbúvár orientáció (angol, vagy német idegen nyelv)

Sági Csilla vagyok, tanulmányaimat a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán végeztem. 25 éve tanítóként dolgozom, a kezdetek óta 1-2. osztályos gyerekekkel foglalkozom osztályfőnökként.

Óvodásból iskolás lesz…. jó  megélni ezt a folyamatot tanítóként is: a helyismerettől, a szokásrenden keresztül, a tanulással való kapcsolat megalapozása és a tanulási képességek kialakítása mind-mind a feladatkörömbe tartozik. Hálás vagyok, hogy ilyen különleges, mindennap új lehetőségeket tartogató munkám lehet a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában.

Az évek során több olvasástanítási módszert kipróbálva, az utóbbi években a Meixner-módszert alkalmazom, ami az olvasás- és íráskészség kibontakoztatását körültekintően alapozza meg. A módszer látványos haladást tesz lehetővé; a gyerekeket már a kezdeti szakaszban sikerélményhez juttatja.

Osztályomban a természet- és környezetvédelem kiemelt szerephez jut a Természetbúvár orientációnak köszönhetően. A foglalkozásokon játékos kísérletekkel, egy-egy téma projekt jellegű feldolgozásával, vendég pedagógusok bevonásával, kirándulásokkal igyekszem közelebb hozni a természetet a gyerekekhez.

Úgy gondolom, hogy az általános iskolába lépés a kisgyermek, a szülők életében jelentős mérföldkőnek számít. Célom, hogy segítsem a családot ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben. Fontosnak tartom, hogy a legkisebb diákjaink nyugodt, kiegyensúlyozott, barátságos légkörbe érkezzenek. Az elfogadás, a szeretetteljes kapcsolat, a játékosság, a türelem minden gyermekhez kulcsot ad a kezembe.

Szeretettel várom a gyermekeket iskolánk közösségébe!

1. c Halmi Judit- Infókaland orientáció (angol, vagy német idegen nyelv)

Halmi Judit tanítónő vagyok. Már kisiskolás koromban tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni. Nagyon szeretem a hivatásomat, – a szerintem leghálásabb feladatot – az első, második osztályosok oktatását, nevelését. Arra törekszem, hogy személyre szólót adhassak tanítványaimnak, hogy úgy érezzék, izgalmas, örömteli és hasznos időt tölthetünk együtt. Célom, hogy kellemes, oldott légkörben a tanulás során sok játékkal, vidámsággal, érdekes dolgokkal találkozzanak a gyerekek, hogy nyitott szívvel és gondolkodással, érdeklődően kerüljenek ki a kezem alól.

Infó-kaland osztályunkban a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása a célunk. Mindezt annak érdekében, hogy a dinamikusan változó kommunikációs környezetben tanulóink biztonságosan eligazodjanak.

Délutános tanító párommal a gyermekekért dolgozunk. Lényegre törően és következetesen igyekszünk az ismereteket közvetíteni, megszerettetni a tanulást, megismertetni a jól végzett munka örömét. Megmutatni nekik a szépet, a jót, a helyes irányba terelgetni őket. Hisszük, hogy a pozitív dolgok megerősítése, a sok dicséret a célravezető.

Azon munkálkodom, hogy a mindenkori szülőknek partnere legyek gyermekük nevelésében. Az első osztályosokat mindig külön izgalommal várom. Remélem, sikerül majd iskolába szívesen járó, kis közösséget létrehoznom.