Leendő elsős tanító nők bemutatkozása (2022)

1.a Orosz Istvánné – Magyar kultúra orientáció (angol vagy német idegen nyelv)

35 éve tanítom az első és másodikos korosztályú kisgyerekeket. Mindig nagy hangsúlyt fektetek az óvoda és iskola közötti átmeneti időszak tehermentessé tételére is, arra, hogy öröm, élmény legyen a tanulás. Nagyon fontos a kudarcmentes iskolakezdés!

Ilyen indíttatással kezdtem el Meixner Ildikótól tanulni, hogy az élményszerű olvasás és írás módszerével taníthassak. Játékosság, hatékonyság, tevékenykedtetés, sokoldalú képességfejlesztés jellemzi a módszert, amely előtérbe helyezi a beszédfejlesztést, téri tájékozódást, iránydifferenciálást. Mindezekkel együtt jut el a gyermek a sikeres tanuláshoz.     Az olvasástanítás módszeréhez késleltetett írástanítás társul, mert a vonalrendszerbe való betűírás előtt sok időt töltünk a finommotoros koordináció fejlesztésére.

A tanítási óráimon lényeges a mozgás- beszéd- ritmus egységének begyakorlása. Sokat játszunk, éneklünk, mondókázunk.

A magyar orientációs foglalkozásokra két hetente délután kerül sor, melyekre minden alkalommal a témához megfelelő különböző stílusú zenékkel, népzenével, énekekkel, riportfilmekkel, néphagyományokkal készülök.

Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket!

1.b Bognárné Szabó Csilla – Természetbúvár orientáció (angol vagy német idegen nyelv)

Türelemmel és szeretettel igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentes legyen a gyermekek iskolába való beilleszkedése.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyerekek fejlődését az együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.

Célom, hogy a gyerekek képességeikhez mérten a maximális tudást kapják meg, szerezzék meg a biztos alapokat.

Sokfélék vagyunk. Tanítóként azon is dolgozom, hogy fokozatosan, odafigyelve „bontogassuk ki” együtt, hogy ki miben ügyes, miben lesz tehetséges.

A természetbúvár foglalkozásokon a természettudományok csodáit kutatjuk a gyerekekkel, azzal a céllal, hogy az apró titkok felfedezése mellett örömüket leljék a nekik való kísérletezésekben.

Meghatározónak tartom a jó közösség kialakítását. Tudjanak a gyerekek együttműködni, segítsék és fogadják el egymást.

És nem utolsó sorban lényeges számomra, hogy a rám bízott gyerekek nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat az iskolában.

Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket!

1.c  Ócsai Annamária – Infókaland orientáció (angol vagy német idegen nyelv)

Egész pályafutásom alatt első – második osztályos gyerekeket oktattam, neveltem. A tanítói pályán talán a legnehezebb, de egyben a leghálásabb feladat is az iskolába lépő pici gyerekeket megismertetni a betűk, számok világával, és év végére megtörténik a csoda: írnak, olvasnak, számolnak. Hiszem, hogy csak fegyelmezett, nyugodt, derűs légkörben tud minden kisgyermek a képességeinek megfelelően, a legjobban teljesíteni, ezért ennek megteremtését tekintem egyik legfontosabb feladatomnak az oktatás mellett. Legfőbb célom a biztos alapok megadása, melyekre a továbbiakban építeni lehet. Eddigi tapasztalataim szerint eredményes tanulás csak a szülő, a gyerek és a pedagógus együttműködésével valósulhat meg. Munkám során mindig ezt igyekeztem megvalósítani.

Infó-kaland osztályunkban a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása a célunk. Mindezt annak érdekében, hogy a dinamikusan változó kommunikációs környezetben tanulóink biztonságosan eligazodjanak.

Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket!