Leendő elsős tanítónők bemutatkozása (2023)

1.a Németh Anita – Magyar kultúra orientáció (angol idegen nyelv)

A pedagógus pálya gyermekkorom óta elkísér. Szűk családi körömben három pedagógus is van, akik óvodától felső tagozatig foglalkoznak gyermekekkel. Kisgyermekként mindig azt mondtam, hogy olyan akarok lenni, mint Anyukám és én is gyermekekkel akarok foglalkozni. Idő közben többször megváltozott ez a célom, de amikor választás előtt álltam, mégis a pedagógia, és a tanítás felé húzott a szívem.

Az iskolában 2021 szeptemberében kezdtem dolgozni napközisként, első osztályban. Sokat voltam az osztállyal, ott segítettem, ahol tudtam és ezidő alatt rengeteg tapasztalatot szereztem. Azon kívül, hogy sok szakmai dolgot elleshettem, lehetőségem volt 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermeket is napi szinten ellátni.

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek lelki életét is ápoljam, segítsek nekik, ahol csak tudok. Az első osztály az óvoda után nagy lépés, így a kudarcmentes iskolakezdés az egyik fő célom lesz. A Meixner módszert saját bőrömön ismerem, hiszen én is kisiskolásként így tanultam. A késleltetett írástanítás miatt a gyermekek kezei megerősödnek, miközben a finommotoros koordinációjuk fejlődik, így a vonalrendszerben való írás több sikerélményt rejt majd magában.

A magyar orientációs foglalkozásokra két hetente délután kerül sor, melyekre minden alkalommal a témához megfelelő különböző stílusú zenékkel, népzenével, énekekkel, kisfilmekkel, mesékkel, néphagyományokkal készülök.

Jómagam szeretek olvasni, színházba és múzeumba járni, ezért a gyermekeket is szeretném megtanítani arra, hogy olvasni jó, színházba és múzeumba járni pedig élmény, hiszen kinyílik előttünk a világ. Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket!

Radics Veronika – Természetbúvár orientáció (angol vagy német idegen nyelv)

Nagy öröm számomra, hogy jövőre már tanítóként fogadhatom a hozzánk érkező kisgyermekeket, hiszen néhány évvel ezelőtt még én is kisdiákként léptem át a Szent Kereszt Katolikus Iskola kapuit tele izgalommal és lelkesedéssel. Gyermekkorom óta éreztem magamban az elhivatottságot a pedagógus pálya iránt, és szerettem volna átadni diákjaimnak azt a sok szépet, jót, amit tanulmányaim alatt én is kaptam tanáraimtól.

Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a játékos, változatos módszerekre, differenciált oktatásra, melyek segítségével minden gyermekhez megtalálhatom a kulcsot, amivel a legjobban tudom őt elindítani a számok és betűk világában.

Iskolánk mottójával összhangban -„Együtt Veled”- sok vidám és életre szóló pillanatot tölthetünk együtt. Vallom, hogy a közösségnek nagy megtartó ereje van, ami képes a mai zűrzavaros időkben is jó példát és irányt mutatni; megtanít, hogy együtt minden akadályt sikerül leküzdenünk. Felnővünk a feladathoz, hogy egyénileg és közösen is felelősséget tudjunk vállalni, és mindeközben egy szeretetteljes, elfogadó légkörben töltsük napjainkat.

„Ha szeretet vesz körül, mindened megvan…”

Mondok Tímea – Infó-kaland orientáció (angol vagy német idegen nyelv)


16 éve végeztem a tanítóképző főiskolán, majd 2014-ben szakvizsgát tettem. 15 éve dolgozom 1-2. évfolyamon. Ez a korosztály áll lelkületében a legközelebb hozzám, de nagy érdeklődéssel várom a nagy felmenő rendszer kihívásait is.
Az iskolába lépéskor a legfontosabb számomra, hogy a gyermekek zökkenőmentesen éljék meg a változást, és igyekszem számukra megteremteni egy meleg, családias, szeretetteljes légkört a tanterem falai között.
Tanítási óráimat igyekszem színesíteni sok játékos feladattal, mozgással, zenével,
mondókákkal. Kiemelkedő fontosságúnak tartom a következetességet, gyakorlatiasságot és a sokféle vizuális szemléltetést. Szívesen használok digitális eszközöket, amellyel segíteni kívánom tanulóim munkáját.

Magyar nyelv tanítása:
Az óvodából iskolába lépés egy hosszabb előkészítő időszak, mely az olvasás – írás
megalapozása. Az olvasástanítás szótagoló, de az értő olvasás már szószinttel kezdődik. Az
olvasás és írás együttes tanulása erősíti egymást, szilárdítják a betűemlékezetet.
Célom, hogy biztos alapkészségek megszilárdításával párhuzamosan a gyermekek olyan
módszerekkel is megismerkedjenek, amellyel a későbbiekben képesek lesznek az önálló tanulás elsajátítására. (Tanulási technikák)
Idén részt vettem egy továbbképzésen, amellyel a későbbiekben lehetőségem nyílik arra, hogy a különböző érési folyamatokat testnevelés óra keretében megtámogassam és a megfelelő játékos szenzomotoros gyakorlatokkal, kiscsoportos munkaformában segítséget nyújtsak tanulóim számára.
Hiszek abban, hogy minden kisgyermek kiemelkedő valamiben, és az én feladatom az, hogy
ezt megtaláljam és kibontakoztassam.
Fontosnak tartom egy olyan közösség kialakítását, ahová a gyermekek minden nap örömmel érkeznek, ezért előszeretettel szervezek olyan osztályprogramokat, ahol nemcsak a gyermekek közötti kapcsolat, de a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő között is kialakulhat egy szorosabb bizalmi viszony.

Infó – kaland: A foglalkozásokon a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása a célom különböző játékos feladatokon, feladványokon keresztül. Az informatikai alapfogalmak megismerésén túl kicsit másképpen igyekszem megközelíteni a számítógép/internethasználatot. Célom, hogy a gyermekek tudatos felhasználókká váljanak.
Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő első osztályos gyermekeket!