Alapítványunk célja

A „Szent Kereszt Katolikus Iskoláért” Alapítvány célja

A Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. trv. az alapítványokra vonatkozó jogi szabályozása alapján rögzített Alapító Okirat tartalmazza céljainkat:

  1. A pedagógusi munka értékeinek erősítése,
  2. a keresztény szellemi oktatás színvonalának emelése,
  3. e célok megvalósításáért eredményesen küzdő pedagógusok elismerése,
  4. a tanulmányi munkában, értékes emberi tulajdonságok felvállalásában kitűnt tanulók támogatása,
  5. szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, ezek megvalósítása pedagógus javaslata alapján (pl. oktatási eszközök, étkezési költségek, tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása).