Munkatársaink

2023

Lelki vezetőink:

Szecsődi Péter plébános

Fejéregyházi Tamás káplán

Vezetőink:

Sági Anikó igazgató

Patonai Gábor igazgatóhelyettes

Vas Ildikó igazgatóhelyettes

Mihály Angelika gazdasági vezető

Tanítóink:

1.         Baki Nikoletta Evelin                        tanító

2.         Balogh Boglárka                                angol, CSÉN, idegen nyelvi mk.vezető

3.         Bán Klára                                          tanító, napközis nevelő

4.         Berkó Edit                                        tanító, napközis nevelő

5.         Bogádiné Velkey Katalin                   magyar, ének-zene, CSÉN

6.         Bognárné Szabó Csilla                       tanító

7.         Bordás-Giesz Istvánné                      magyar, történelem, CSÉN

8.         Csipkó Magdolna                              földrajz, ének-zene, CSÉN (nyugdíjas)

9.         Dr. Hajdú Jenőné                               biológia, technika, CSÉN

10.       Dr. Madarászné Varsányi Ágnes       tanító, napközis nevelő, napközis mk.vezető

11.       Etédi Zoltán                                      testnevelés

12.       Frankné Czinege Beáta Edina           angol, magyar, CSÉN

13.       Halmi Judit                                       tanító, alsós mk.vezető

14.       Hörömpő Tünde                                matematika, kémia, CSÉN

15.       Huszárné Baranyi Andrea                 tanító, napközis nevelő

16.       Jedlicsekné Vágó Andrea                  matematika, informatika, CSÉN, reál mk.vezető

17.       Juhász Zoltán                                    matematika, történelem, CSÉN        

18.       Kovács Ferenc                                   matematika, kémia, CSÉN

19.       Kovács-Besze Tímea                         angol, tanító, fejlesztőpedagógus

20.       Kovácsné Sevella Zsuzsanna            tanító

21.       Lovas Antal                                      tanító, testnevelés

22.       Mészárosné Hazafi Mercedesz          tanító

23.       Molnár-Máthé Kamilla                      angol, CSÉN

24.       Motyovszki Tiborné                          tanító, napközis nevelő (nyugdíjas)

25.       Nagy Ágnes                                      német, CSÉN

26.       Németh Anita                                    tanító, napközis nevelő

27.       Nyilasné Szabó Zsuzsanna                technika-tervezés

28.       Orosz Istvánné                                  tanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus

29.       Orosziné Kufcsák Zsuzsanna             tanító, napközis nevelő

30.       Pálfalvi Andrea                                  angol, magyar

31.       Paltán-Oriskó Kitti                            tanító, napközis nevelő

32.       Patonai Gábor                                   testnevelés, igazgatóhelyettes

33.       Radics Veronika                                tanító, napközis nevelő

34.       Rajta László                                       matematika, informatika

35.       Rajtáné Bártfai Andrea                     tanító, német

36.       Sági Anikó                                         biológia, igazgató

37.       Sági Csilla                                         tanító

38.       Sinka Katalin                                    gyógypedagógus

39.       Soós Adél                                          rajz, technika

40.       Spengerné Ujszászi Ilona                  tanító, napközis tanító (nyugdíjas)

41.       Szabóné Magyar Éva                         tanító

42.       Szalókiné Hajdú Lilla                        tanító, napközis nevelő (GYED)

43.       Szilágyiné Bezzeg Annamária           tanító, napközis tanító

44.       Szűcs Zita                                         magyar, történelem, CSÉN

45.       Szvoren Tibor                                   informatika, fizika, rendszergazda

46.       Szvorenné Szarvák Zsuzsa                történelem, CSÉN

47.       TakácsTímea                                     tanító

48.       Török- Kovács Petra                          tanító, napközis nevelő (GYED)

49.       Tóth Péter Lászlóné                            néptánc, hon- és népismeret

50.       Vargáné Szenczi Irén                         tanító, napközis nevelő (nyugdíjas)

51.       Vargáné Tóth Csilla                          tanító

52.       Vas Ildikó                                         tanító, igazgatóhelyettes

53.       Vigh Ágnes Emília                             tanító, napközis nevelő, testnevelés szakos

Hitoktatóink:

Bernáthné Lipóczki Erzsébet hitoktató (róm. kat.)

Brizedinené Varga Tünde hitoktató (ev. hittan)

Ecseriné Simon Szilvia hitoktató (róm. kat.)

Fejéregyházi Tamás    káplán, hitoktató (róm. kat.)

Kenyó János   hitoktató (róm. kat.)

Konfár Julianna (ref. hitttan)

Szabó Anna (ev. hittan)

Turai Dénes    hitoktató (róm. kat.)

Vágó Katalin  hitoktató (róm. kat.)

Pedagógiai asszisztenseink:

Baliné Szegedi Mónika

Madarász Veronika