LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓNŐK BEMUTATKOZÁSA (2024)

1.a Orosz Istvánné-magyar kultúra orientáció

Már kisgyermekként tudtam, hogy tanító néni szeretnék lenni; szüleim is pedagógusok voltak.
Édesanyám gyöngybetűs írása teljesen elvarázsolt. Pályám vége felé közeledve nem bántam
meg akkori döntésemet, hiszen ha ismét választhatnék, megint az elsős és másodikos
gyerekek oktatását, nevelését választanám. Minden évfolyamon vannak kihívások, de a 6-7
éves gyerekeket megtanítani írni, olvasni, számolni igen nagy feladat.
Nem csupán az oktató munka a fontos, számomra ugyanilyen hangsúlyos a gyermek érzelmi
nevelése. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfőbb eszköze a művészeti nevelés: zene,
képzőművészet, drámajáték, bábjáték, kommunikáció, melyeket a tanórákba beépítve
használok. Ehhez a gyermekeknek megtapasztalásra, élményre van szükségük.
Az első tanítási naptól legfőbb célom, hogy a gyerekeknek élmény legyen a tanulás, örömmel
jöjjenek iskolába, találjanak játszótársakat, majd barátokat.
Meixner Ildikó által kidolgozott írás/olvasás módszerrel tanítok. Nagyon alapos
begyakoroltatási eszközök állnak rendelkezésünkre, hiszen szinte álandóan jelen van
tanórákon a tevékenykedtetés. Késleltetett írástanítás is része a módszernek. Nagyon
hangsúlyos mind a nagymozgásos és finommotorikus koordináció fejlesztése. Ezeket a
készségeket még rajz és technika órákon is „megtámogatjuk” Változatos, játékos módszereket
szeretek alkalmazni. Úgy gondolom, hogy így minden kisgyerek sikerélményhez jut a tanulási
folyamatban. Amennyiben valaki nehezebben sajátítja el a tananyagot, délután azonnali
megsegítést kap, nem csupán korrepetálás keretében.
A magyar kultúra orientációs foglalkozásunkat két hetente délután tartjuk. Mindenkinek van
valamilyen erőssége, amire az ismeretanyagot tudjuk alapozni.
Nagyon kedvelt a gyerekek körében, mert új, másfajta ismeretet nyújt számukra. Mindig
valamilyen aktuális ünnephez kapcsoljuk a foglalkozásokat: előkerül a zene, a népzene,
néphagyomány, mese, de még egy-egy szent élete is.
Nagy érdeklődéssel, izgalommal várjuk gyermekeiket iskolánkba.
„A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.”
(kalkuttai Szent Teréz)

1.b Bognárné Szabó Csilla – természetbúvár orientáció

Türelemmel és szeretettel igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentes legyen a
gyermekek iskolába való beilleszkedése.
Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyerekek
fejlődését az együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.
Célom, hogy a gyermekek képességeikhez mérten a maximális tudást kapják meg, szerezzék
meg a biztos alapokat.
Sokfélék vagyunk. Tanítóként azon is dolgozom, hogy fokozatosan, odafigyelve
„bontogassuk ki” együtt, hogy ki miben ügyes, miben lesz tehetséges.
A Természetbúvár foglalkozásokon a természettudományok csodáit kutatjuk a gyerekekkel.
Azzal a céllal, hogy az apró titkok felfedezése mellett, örömüket leljék a nekik való
kísérletezésekben.
Meghatározónak tartom a jó közösség kialakítását. Tudjanak a gyerekek együttműködni,
segítsék és fogadják el egymást.
És nem utolsó sorban lényeges számomra, hogy a rám bízott gyerekek nyugodt derűs,
szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat az iskolában.

1.c Szilágyiné Bezzeg Annamária – infókaland orientáció

Ebben a tanítási évben kerültem a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvodába, ahol
jelenleg az 1. c osztály napközis nevelőjeként tanítok. Munkahelyválasztásomnál rögtön
megfogott az iskola légköre, a családias, baráti hangulata, mely kiváló szakmaisággal párosul.
Ezt a melegséget, kívánom tanítványaimnak is átadni, hisz tanulni, ismereteket elsajátítani
csakis elfogadó környezetben lehetséges. Fontosnak tartom, hogy a tudás iránti vágy belső
igénnyé váljon. Ennek jegyében tanítom diákjaimat, igyekszem érdeklődésüket felkelteni és
megtartani. Hiszem, hogy minden gyermekben ott szunnyad a tehetség valamilyen területen,
csak fel kell ébreszteni. A tanulásban képességeiknek megfelelően segítem, támogatom őket.
Arra törekszem, hogy sokféle eszköz segítségével, tapasztalati úton tanuljanak a diákjaim,
valamint figyelembe veszem a gyerekek életkori sajátosságait is, hiszen két gyermek
édesanyjaként jól ismerem ezeket. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek ne kényszerként éljék
meg a tanulást, hanem szívvel-lélekkel tegyék azt. Célom, hogy tanítványaim biztos alapokra
tegyenek szert. Ezért szereztem kiegészítő szakon matematika és fejlesztő pedagógusi
diplomát.
Elengedhetetlennek tartom a szeretetteljes, családias légkör kialakítását és a szülőkkel való
kölcsönös, tiszteletteljes együttműködést.
Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre is. Mai világunkban különösen
fontosak a korlátok, szabályok, melyek a gyerekek számára biztonságot nyújtó kapaszkodók
is egyben. Célom, hogy a diákjaim szívesen jöjjenek iskolába, szeretetteljes és biztonságos
környezetben jól érezzék magukat.