Munkatársaink

Munkatársak

1.Baki Nikoletta Evelin tanító
2.Balogh Boglárka angol, CSÉN, idegen nyelvi mk.vezető
3.Bán Klára tanító, napközis nevelő
4.Berkó Edit tanító, napközis nevelő
5.Bernáthné Lipóczki Erzsébethitoktató (róm. kat.)
6.Bogádiné Velkey Katalin magyar, ének-zene, CSÉN
7.Bognárné Szabó Csilla tanító
8.Bordás-Giesz Istvánné magyar, történelem, CSÉN
9.Czinege Józsefné német, CSÉN
10.Csipkó Magdolna földrajz, ének-zene, CSÉN
11.Dr. Hajdú Jenőné biológia, technika, CSÉN
12.Dr. Madarászné Varsányi Ágnes tanító, napközis nevelő, napközis mk.vezető
13.Etédi Zoltán testnevelés
14.Fejéregyházi Tamáskáplán, hitoktató (róm. kat.)
15.Frankné Czinege Beáta Edina angol, magyar, CSÉN
16.Hajdú Lilla tanító, napközis nevelő
17.Halmi Judit tanító, alsós mk.vezető
18.Horváth Tünde tanító, napközis nevelő
19.Hörömpő Tünde matematika, kémia, CSÉN
20.Huszár Zoltán testnevelés
21.Huszárné Baranyi Andrea tanító, napközis nevelő
22.Jedlicsekné Vágó Andrea matematika, CSÉN, reál mk.vezető
23.Juhász Zoltán matematika, történelem, CSÉN
24.Kenyó Jánoshitoktató (róm. kat.)
25.Kovács Ferenc matematika, kémia, CSÉN
26.Kovács Petra napközis nevelő (kép. nélküli ped.)
27.Kovács-Besze Tímea angol, tanító, napközis nevelő
28.Kovácsné Sevella Zsuzsanna tanító
29.Lipóczkiné Simonka Ritaped. asszisztens
30.Lovas Antal testnevelés
31.Madarász Veronika ped. asszisztens
32.Mészárosné Hazafi Mercedesz tanító
33.Molnár-Máthé Kamilla angol, CSÉN
34.Mondok Tímea tanító
35.Motyovszki Tiborné tanító
36.Nagy Ágnes német, CSÉN
37.Nyilasné Szabó Zsuzsanna technika-tervezés
38.Ócsai Annamária tanító
39.Orosz Istvánné tanító, napközis nevelő
40.Pálfalvi Andrea angol, magyar
41.Paltán-Oriskó Kitti tanító, napközis nevelő
42.Patonai Gábor testnevelés, igazgatóhelyettes
43.Rajta László matematika, informatika
44.Rajtáné Bártfai Andrea tanító, német
45.Sági Anikó biológia, igazgató
46.Sági Csilla tanító
47.Sinka Katalin gyógypedagógus
48.Spengerné Ujszászi Ilona tanító
49.Szecseiné Túri Ibolya német, napközis nevelő
50.Szecsődi Péterplébános, hitoktató (róm. kat.)
51.Szűcs Zita magyar, történelem, CSÉN
52.Szvoren Tibor informatika, fizika, rendszergazda
53.Szvorenné Szarvák Zsuzsa történelem, CSÉN
54.Tóth Péter Lászlóné néptánc, hon- és népismeret
55.Turai Déneshitoktató (róm. kat.)
56.Vágó Katalinhitoktató
57.Vargáné Szenczi Irén tanító, napközis nevelő
58.Vargáné Tóth Csilla tanító
59.Vas Ildikó tanító, igazgatóhelyettes
60.Végh Ildikó nyugdíjas tanító, napközis nevelő