Munkatársaink

1. Baki Nikoletta Evelin tanító
2. Balogh Boglárka angol
3. Bán Klára matematika, napközis nevelő
4. Berkó Edit napközis nevelő
5. Bernáthné Lipóczki Erzsébet óvodapedagógus
6. Bogádiné Velkey Katalin magyar, ének-zene
7. Bognárné Szabó Csilla rajz, tanító
8. Bordás-Giesz Istvánné magyar, történelem
9. Czinege Józsefné német
10. Csipkó Magdolna földrajz, ének-zene
11. Etédi Zoltán testnevelés
12. Frankné Czinege Beáta Edina angol, magyar
13. Hajdú Lilla napközis nevelő
14. Halmi Judit tanító
15. Horváth Tünde napközis nevelő
16. Hörömpő Tünde matematika, kémia
17. Huszár Zoltán testnevelés
18. Huszárné Baranyi Andrea napközis nevelő
19. Jedlicsekné Vágó Andrea matematika, kémia
20. Juhász Zoltán matematika, történelem
21. Lovas Antal testnevelés
22. Lovasné Felföldi Kinga tanító
23. Dr. Madarászné Varsányi Ágnes rajz, napközis nevelő
24. Mészárosné Hazafi Mercedesz tanító
25. Molnár-Máthé Kamilla angol
26. Motyovszki Tiborné tanító
27. Nagy Ágnes német
28. Nyilasné Szabó Zsuzsanna napközis nevelő
29. Orosz Istvánné tanító
30. Orosziné Kufcsák Zsuzsanna tanító
31. Pálfalvi Andrea angol, magyar
32. Patonai Gábor igazgató, testnevelés,földrajz
33. Rajta László fizika, informatika
34. Rajtáné Bártfai Andrea napközis nevelő
35. Sági Anikó igazgató helyettes, biológia
36. Sági Csilla tanító
37. Spengerné Ujszászi Ilona tanító
38. Szecseiné Túri Ibolya német, napközis nevelő
39. Szűcs Zita magyar, történelem
40. Szvoren Tibor fizika, informatika
41. Szvorenné Szarvák Zsuzsa történelem
42. Tóth Péter angol
43. Tóth Péter Lászlóné néptánc, hon- és népismeret
44. Valkó Endre technika
45. Valkóné Vágó Ilona tanító
46. Vargáné Szenczi Irén természetismeret, napközis nevelő
47. Vargáné Tóth Csilla tanító
48. Vas Ildikó igazgatóhelyettes, ének-zene
49. Végh Ildikó napközis nevelő