Munkatársaink

(2022)

Lelki vezetőink:

Szecsődi Péter plébános

Fejéregyházi Tamás káplán

Vezetőink:

Sági Anikó igazgató

Patonai Gábor igazgatóhelyettes

Vas Ildikó igazgatóhelyettes

Mihály Angelika gazdasági vezető

Tanítóink:

1.Baki Nikoletta Evelin tanító
2.Balogh Boglárka angol, CSÉN, idegen nyelvi mk.vezető
3.Bán Klára tanító, napközis nevelő
4.Berkó Edit tanító, napközis nevelő
5.Bogádiné Velkey Katalinmagyar, ének-zene, CSÉN
6.Bognárné Szabó Csillatanító
7.Bordás-Giesz Istvánnémagyar, történelem, CSÉN
8.Csipkó Magdolnaföldrajz, ének-zene, CSÉN (nyugdíjas)
9.Dr. Hajdú Jenőnébiológia, technika, CSÉN
10.Dr. Madarászné Varsányi Ágnestanító, napközis nevelő, napközis mk.vezető
11.Etédi Zoltántestnevelés
12.Frankné Czinege Beáta Edinaangol, magyar, CSÉN
13.Hajdú Lillatanító, napközis nevelő
14.Halmi Judittanító, alsós mk.vezető
15.Horváth Tündetanító, napközis nevelő
16.Hörömpő Tündematematika, kémia, CSÉN
17.Huszárné Baranyi Andreatanító, napközis nevelő
18.Jedlicsekné Vágó Andreamatematika, informatika, CSÉN, reál mk.vezető
19.Juhász Zoltánmatematika, történelem, CSÉN
20.Kolostyák Ágnestanító, napközis nevelő, testnevelés
21.Kovács Ferencmatematika, kémia, CSÉN
22.Kovács-Besze Tímeaangol, tanító, fejlesztőpedagógus
23.Kovácsné Sevella Zsuzsannatanító
24.Lovas Antaltanító, testnevelés
25.Mészárosné Hazafi Mercedesztanító
26.Molnár-Máthé Kamillaangol, CSÉN
27.Mondok Tímeatanító
28.Motyovszki Tibornétanító, napközis nevelő (nyugdíjas)
29.Nagy Ágnesnémet, CSÉN
30.Németh Anitatanító, napközis nevelő
31.Nyilasné Szabó Zsuzsannatechnika-tervezés
32.Ócsai Annamáriatanító
33.Orosz Istvánnétanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus
34.Orosziné Kufcsák Zsuzsannatanító, napközis nevelő
35.Pálfalvi Andreaangol, magyar
36.Paltán-Oriskó Kittitanító, napközis nevelő
37.Patonai Gábortestnevelés, igazgatóhelyettes
38.Radics Veronikatanító, napközis nevelő
39.Rajta Lászlómatematika, informatika
40.Rajtáné Bártfai Andreatanító, német
41.Sági Anikóbiológia, igazgató
42.Sági Csillatanító
43.Sinka Katalingyógypedagógus
44.Soós Adélrajz, technika
45.Spengerné Ujszászi Ilonatanító (nyugdíjas)
46.Szabóné Magyar Évatanító
47.Szűcs Zitamagyar, történelem, CSÉN
48.Szvoren Tibor informatika, fizika, rendszergazda
49.Szvorenné Szarvák Zsuzsatörténelem, CSÉN
50.Török- Kovács Petratanító, napközis nevelő
51.Tóth Péter Lászlónénéptánc, hon- és népismeret
52.Vargáné Szenczi Iréntanító, napközis nevelő
53.Vargáné Tóth Csillatanító
54.Vas Ildikótanító, igazgatóhelyettes

Hitoktatóink:

Bernáthné Lipóczki Erzsébet hitoktató (róm. kat.)

Brizedinené Varga Tünde hitoktató (ev. hittan)

Ecseriné Simon Szilvia hitoktató (róm. kat.)

Fejéregyházi Tamás   káplán, hitoktató (róm. kat.)

Kenyó János   hitoktató (róm. kat.)

Nagyné Uherkovich Zsófia hitoktató (ref. hitttan)

Szabó Anna (ev. hittan)

Turai Dénes    hitoktató (róm. kat.)

Vágó Katalin  hitoktató (róm. kat.)

Pedagógiai asszisztenseink:

Lipóczkiné Simonka Rita     

Madarász Veronika